3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulaması

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulaması (Askı İlanı)

     Belediyemiz Encümeninin 05.07.2023  tarih ve 2023-68  sayılı  kararı ile Beldemizile Zeytinlik mahallesi  111 ada 5,14,15,16,17,18,19,20,21, nolu parseller, 129 ada 1,17 parsel, 131 ada 1  parsel, 142 ada 7  parsel,142 ada 39 parsel,142 ada 42 parsel,142 ada 43 parsel,142 ada 44 parsel,142 ada 45 parsel,142 ada 46 parsel,142 ada 47 parsel,142 ada 48 parsel,142 ada 49 parsel,142 ada 50 parsel,142 ada 51,142 ada 52 parsel, 142 ada 53 parsel,142 ada 54 parsel,142 ada 55 parsel, 142 ada 57,449 ada 5 parsel,468 ada1 parsel nolu taşınmazın imar planı içinde bulunan konut lejantı alanında kalan kısmında,

    3194 sayılı İmar Kanunu’nun  18. Maddesine istinaden yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup,11.07.2023-09.08.2023 tarihleri arasında bir ay  süre ile askıya asılmıştır. Bahsi geçen  yerdeki  parselasyon  planı ve dağıtım  cetvelleri ile ilgili  itirazları olanların 09.08.2023  tarihi   çarşamba günü  mesai  saati  sonuna kadar  yapmaları gerekmektedir.

     Sayın halkımıza duyurulur.

Görseli haritayı aç

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ