İLAN - Karabiga 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı-1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı

Karabiga 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı-1/1000  Ölçekli Uygulama imar Planı,Açıklama Raporu ve Plan Notlarına ilişkin ilave + Revizyon imar planı Karabiga Belediyesi ilan panosunda 1 ay (30 gün) askı süreci başlamıştır.

Daha detaylı bilgi için belediyemize başvurabilirsiniz.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ