KAMU YARARI ALINAN ALANLARA İLİŞKİN İLAVE İMAR PLANI

Karabiga Belediye Meclisinin  04/08/2023 tarihli 2023/40-44 sayılı kararı ile 1/1000  ölçekli Uygulama  İmar Planı sınır çizgisi hizasında bulunan parsellerin bir kısmının imar planı içinde bir kısmının dışında kalması sebebiyle imar planı bütünlüğünü sağlamak üzere   Bakanlıktan alınan  Kamu yararı kararında göre mevcut  İmar Planına, ilave  olarak  zeytinlik mahallesi 90 ada 4 parsel, 142 ada 9 parsel, 142 ada 10 parsel, 380 ada 71 parsel,380 ada 72 parsel, 380 ada 73 parsel, 410 ada 1 parsel, 466 ada 8 parsel, ulucami mahallesi 104 ada 1,2 parsel,226 ada 1 parsel,226 ada 2 parsel,232 ada 18 parsel,232 ada 31 parsel,232 ada 33 parsel, 266 ada 2 parsellere ilişkin,  28/08/2023 - 26/09/2023 tarihinden itibaren 30 gün süre ile   askıya çıkarılmış olup, Askı ilan süresi 26.09.2023 tarihine kadar Salı günü mesai saati bitimine kadar itirazların  sunulması gerekmektedir.

Halkımıza duyrulur.

18B06C3B - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
18B06C3C - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
18B07D1C- Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
18B07D2D - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
18B07D4A - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
18B11B2B - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
18B12A1A - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
1000 AÇIKLAMA RAPORU - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ