Vizyon, Misyon, İlkelerimiz

MİSYONUMUZ
 
Sürdürülebilir bir hizmet ilkesi ile Beldemizin tarihi ve doğal dokusunu koruyarak, kaynaklarımızı halkımızın yaşam kalitesini arttırmak için eşit ve adaletli olarak, sorumluluk bilinci içinde dağıtarak, yerel hizmetlerimizi adaletli, kaliteli, gelişime açık ve verimli yönetim anlayışı ile sunmak.
 
VİZYONUMUZ
 
            Beldemizin yaşanabilir örnek doğasını bozmamak üzere, bu çerçevede yapılacak her türlü yatırıma destek vererek, Beldemizi lâyık olduğu yere ulaştırarak, bölgemizde bir turizm cenneti haline getirmektir.
 
İLKELERİMİZ
 
1-) Belediye iş ve işlemlerinin tüm vatandaşlarımızca denetlenebilirliğini sağlamak.
2-) Sürdürülebilir bir bütçe planlaması yaparak, Belediye hizmetlerinin eşit paylaşımını sağlamak.
3-) Toplumun değer ve yargılarına saygılı olmak.
4-) Adil, tarafsız ve dürüst olmak.
5-) Kamu kaynaklarımızı Belde halkımızın menfaatleri doğrultusunda israf etmeden kullanımını sağlamak.
6-) Katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf bir yönetim sergilemek.
7-) Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak.
8-) Çevreye duyarlı olarak tarihi ve kültürel mirasımızı korumak.
9-) Sürekli gelişime ve değişime açık olmak.
10-) Sonraki nesillere yaşanabilir Karabiga bırakmak.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ