Hizmet Standartları

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLER

   Nikâh İşlemleri

 1. Kimlik Belgesi
 2. 6 Adet Fotoğraf
 3. 16/17 Yaş Arası Mahkemeden Alınmış Evlenme İzin Belgesi

   Tamamlanma Süresi: 2  (İki) İş Günü

   Beyan Verilmesi

 1. Dilekçe
 2. Tapu Fotokopisi
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. Beyan Formu

   Tamamlanma Süresi: 2  (İki) Saat

   İmar Durum Belgesi

 1. Dilekçe
 2. Taahhütname

   Tamamlanma Süresi: 2  (İki) Saat

   Su Abone İşlemleri

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. Fatura
 3. Dilekçe
 4. Adres Beyanı

   Tamamlanma Süresi: 1  (Bir) Saat

   Yapı Ruhsatı Verilmesi

 1. Tapu Senedi
 2. Vekalet ve Muvafakatname (Gerktiğinde)
 3. Mimari Proje
 4. Statik Proje
 5. Elektirk,Mekanik ve Tesisat Projesi
 6. Çevre ve Peyzaj Projesi
 7. Yol ve Alt Yapı Katılım Payı Ödendi Belgesi
 8. Teknik Kontrol için İstenecek Belgeler (Gerektiğinde)

   Tamamlanma Süresi: 1  (Bir) İş Günü

   Yapı Kullanım Belgesi

 1. Denetim veya Fenni Mesullerin Uygunluk Yazısı
 2. SSK  Prim Borcu Yoktur Yazısı
 3. Malmüdürlüğü Borcu Yoktur Yazısı
 4. Belediye Borcu Yoktur Yazısı
 5. Tapu Fotokopisi
 6. Dilekçe

   Tamamlanma Süresi: 3  (Üç) Saat

   İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

 1. Müracaat Formu
 2. Kira Kontratı
 3. Tapu Fotokopisi
 4. İkametgah Belgesi
 5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 6. İki Adet Fotoğraf
 7. Esnaf Sicil Kaydı
 8. Ustalık Belgesi
 9. Yangın Tedbirleri
 • Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsatına Güvenlik Gücü Oluru 5 (Beş) İş Günü

   Tamamlanma Süresi: 2  (İki) İş Günü

   Gelir Tahsil İşlemleri

 1. Nüfus Cüzdanı
 2. Adres Beyanı

   Tamamlanma Süresi: 10 (On) Dakika

   Giderlerin Ödenmesi

 1. Fatura,Harcama Pusulası Serbest Meslek Makbuzu
 2. 4734 Sayılı Kanunun 22D Maddesi Gereğince Belediyeden Alınan
 3. Teklif Mektubu

   Tamamlanma Süresi: 10 (On) İş Günü

   Cenaze,Defin İşlemleri

 1. Doktor Raporu
 2. Ölüm Belgesi

   Tamamlanma Süresi: 1 (Bir) Saat

   Salon Tahsis - Kiralama

   1.  Dilekçe

   Tamamlanma Süresi: 1 (Bir) İş Günü

   Otobüs - İş Makinası

   1. Dilekçe

   Tamamlanma Süresi: 1 (Bir) İş Günü

   e - İşkur İşlemleri

   1. Nüfus Cüzdanı

   Tamamlanma Süresi: 15 (Onbeş) Dakika

   Ptt Acenta Hizmetleri

   1. Müracaat

   Tamamlanma Süresi: 10 (On) Dakika

   İlk Müracaat Yeri: KARABİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   İsim: Ahmet ELBİ
   Ünvan: Belediye Başkanı
   Adres: Karabiga/Biga
   Tel: 0 286 354 18 01
   Faks: 0 286 354 23 60
   E-posta: karabiga@karabiga.bel.tr

   İkinci Müracaat Yeri: BİGA KAYMAKAMLIĞI
   İsim: Mustafa CAN
   Ünvan: Kaymakam
   Adres: Biga
   Tel: 0 286 316 49 64
   Faks: 0 286 316 99 69
   E-posta: bilgi@biga.gov.tr

Hizmet Standartlarımızı İndirmek İçin TIKLAYIN  

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ