İmar Planı Değişikliği

                                          İmar Planı Değişikliği

   Karabiga Belediye Meclisinin  02/03/2023 tarihli 2023/13 sayılı kararı ile 1/1000  ölçekli Uygulama  İmar Planı içinde bulunan  zeytinlik  mahallesi 142 ada 20 ve 37 parsel nolu taşınmazların  imar planı   değişikliğine  ilişkin,  08/03/2023 tarihinden itibaren 30 gün süre ile   askıya çıkarılmış olup,

  • Karabiga  Belediyesi  İlan Panosunda,
  • Karabiga Belediyesinin resmi internet adresinde (www.karabiga.bel.tr)
  • Belediyemize ait sesli anons sisteminden  müteaddit defa ilan edilmesi ile,
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  e- plan otomasyon sistemi üzerinden,

06.04.2023  Perşembe günü mesai saati sonuna kadar  askı  süresi devam edecektir.

İlanen halkımıza duyurulur.

 H18B07D - Dosyasını indirebilirsiniz.
 H18B07D1C - Dosyasını indirebilirsiniz.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ