İLAN - Tekne İmal ve Çekek Yeri İmar Planı Plan Değişikliği Açıklama Raporu

Karabiga  Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli 2021/36 sayılı kararı ile  ‘Tekne   İmal ve Çekek  Yeri’ amaçlı 1/1000  ölçekli Uygulama  İmar Planı Plan Açıklama Raporuna ilişkin  İmar Planı  değişikliğinin  uygun görülmesine istinaden, 31/05/2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile   askıya çıkarılmıştır.

1000 AÇIKLAMA RAPORU Pdf indir  

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ