İLAN; 18. MADDE İMAR UYGULAMASI


3194 SAYILI İMAR KANUNU
18. MADDE  İMAR UYGULAMASI ASKI İLANI

            Belediyemiz Encümeninin 28.02.2022  tarih ve 2022-21  sayılı  kararı ile, Beldemiz Ulucami mahallesi 803, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059 , 3060, 3061, 3062, 3063 ,3064, , 3066, 3071, 3072, 3073, 3089 ,3090, 3091,3092,3093,3110 ,4784 nolu parselleri  kapsayan  bölgede ,3194 sayılı İmar Kanunu’nun  18. Maddesine istinaden yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup,   aynı maddeye göre bir ay  süre ile askıya asılmıştır. Bahsi geçen  yerdeki  parselasyon  planı ve dağıtım  cetvelleri ile ilgili  itirazları olanların  14.04.2022  tarihi   Perşembe günü  mesai  saati  sonuna kadar  yapmaları gerekmektedir.

           Sayın halkımıza duyurulur.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ