İlave +Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Notlarında 37. Maddenin Değişikliği

  İlave +Revizyon  Uygulama  İmar Planı,  Plan Notlarında  37. Maddenin  Değişikliği

        Karabiga Belediye Meclisinin  07/07/2022 tarihli 2022/37 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Karabiga Beldesi İlave +Revizyon  Uygulama  İmar Planı  plan notlarında 37. maddenin  değişikliğine ilişkin   14/07/2022 tarihinden itibaren 30 gün süre ile;

  • - Karabiga  Belediyesi  İlan Panosunda,
  • - Karabiga Belediyesinin resmi internet adresinde (www.karabiga.bel.tr)
  • -  Belediyemize ait sesli anons sisteminden  müteaddit defa ilan edilmesi ile,
  • - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  e- plan otomasyon sistemi üzerinden askıya çıkarılmıştır.

 Daha detaylı bilgi için Belediyemize başvuruda bulunabilirsiniz.

PLAN AÇIKLAMA RAPORU-1000  Aç / İndir

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ