İLAN - Katı Atık Depolama

Karabiga  Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli 2021/38 sayılı kararı ile  ‘Katı Atık  Depolama’ amaçlı 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ile 1/1000  ölçekli Uygulama  İmar Planı Plan Açıklama Raporuna ilişkin  İmar Planı  değişikliğinin  uygun görülmesine istinaden, 31/05/2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile   askıya çıkarılmıştır.

1000 AÇIKLAMA RAPORU Pdf indir 
5000 AÇIKLAMA RAPORU Pdf indir 

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ