3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulaması

Belediyemiz Encümeninin 14.02.2023  tarih ve 2023-12  sayılı  kararı ile Beldemiz Zeytinlik  mahallesi 142 ada 11,12,13,14,15,16 nolu  parseller 105 ada 10 parsel,142 ada 37 parsel nolu taşınmazın imar planı içinde konut lejantı alanında kalan kısmını kapsayan alanda,

3194 sayılı İmar Kanunu’nun  18. Maddesine istinaden yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup,   aynı maddeye göre bir ay  süre ile askıya asılmıştır. Bahsi geçen  yerdeki  parselasyon  planı ve dağıtım  cetvelleri ile ilgili  itirazları olanların 31.03.2023  tarihi   cuma günü  mesai  saati  sonuna kadar  yapmaları gerekmektedir.

Sayın halkımıza duyurulur.

Projeyi indirmek için tıklayın 

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ