İLAN: Priapos antik kenti koruma amaçlı imar planı

PRİAPOS ANTİK KENTİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

       Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, 3194 sayılı İmar Kanun’un  8 (b)  fıkrası gereğince, Karabiga  Belediye Meclisi 06/02/2020 tarihli 2020/06 sayılı kararı ile Priapos Antik Kentinin 2.(bir kısmı) ve 3. Derece arkeolojik  sit alanına ilişkin,  1/1000 ve 1/5000  ölçekli  Koruma Amaçlı İmar Uygulama Planı ve Nazım İmar Planı ile plan açıklama raporları  onanmıştır.

     Onaylı, Priapos Antik Kentinin 2.(bir kısmı) ve 3. Derece arkeolojik  sit alanına ilişkin,  1/1000 ve 1/5000  ölçekli  Koruma Amaçlı İmar Uygulama Planı ve Nazım İmar Planı ile plan açıklama raporları 07/02/2020 tarihinden itibaren 1(ay)  süre ile  Karabiga  Belediyesi  İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ