3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulaması ( Askı İlanı)

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulaması ( Askı İlanı)

Belediyemiz Encümeninin 24.04.2023  tarih ve 2023-37  sayılı  kararı ile Beldemiz Ulucami  mahallesi 264 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, parseller, 265 ada 7,8,9,10,11,13, parseller, 266 ada 2,3,4,5, parseller ve 255 ada 1 parseli(imar planı sınırı içinde bulunan kısımlarında)  kapsayan alanda   taşınmazların imar planına göre  konut, yol, yeşil alan, otopark, trafo alanı lejantı alanlarını kalan  kapsayan  alanda,

3194 sayılı İmar Kanunu’nun  18. Maddesine istinaden yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup,04.05.2023-02.06.2023 tarihleri arasında bir ay  süre ile askıya asılmıştır. Bahsi geçen  yerdeki  parselasyon  planı ve dağıtım  cetvelleri ile ilgili  itirazları olanların 02.06.2023  tarihi   cuma günü  mesai  saati  sonuna kadar  yapmaları gerekmektedir.

Sayın halkımıza duyurulur.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ