İLAN: Cenal Elektrik Aş. İlave İmar Planı Askı ilanı

Karabiga  Belediye Meclisinin 02/06/2022 tarihli 2022/35 sayılı kararı ile  mülkiyeti  Cenal  Elektrik Üretim A.Ş  ait olan  Beldemiz  Zeytinlik mahallesi 3811-3812-3816-3824-3825-3826-3827 parsel nolu taşınmazların, 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planın mevcut enerji  tesisine ilave imar plan  teklif dosyasının uygun görülmesine istinaden 01.07.2022  tarihinden itibaren 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi gereğince 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Plana ilişkin itirazların bulunması halinde, Belediyemize iletilmesi hususunda  halkımıza ilanen duyurulur.

H18B07D2A - Dosyayı indirmek için tıklayın 

H18B07D2B - Dosyayı indirmek için tıklayın 

H18B07D2C - Dosyayı indirmek için tıklayın 

H18B07D2D - Dosyayı indirmek için tıklayın 

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ