İLAN: GES- Güneş Enerji Santrali Ve Küçük Sanayii Alanı İmar pilanı

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ VE KÜÇÜK SANAYİİ ALANI  İMAR PLANI

       Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, 3194 sayılı İmar Kanun’un  8 (b)  fıkrası gereğince, ‘Yenilenebilir  Enerji   Kaynaklarına  Dayalı Üretim Tesis Alanı’(GES)  ve ‘Küçük Sanayi Alanına’ ilişkin plan değişikliği,  1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Planı  ile plan açıklama raporları Karabiga  Belediye Meclisi 06/02/2020 tarihli 2020/07 sayılı kararı ile  onanmıştır.

     Onaylı, ‘Yenilenebilir  Enerji   Kaynaklarına  Dayalı Üretim Tesis Alanı’(GES)  ve ‘Küçük Sanayi Alanına’ ilişkin plan değişikliği,  1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Planı  ile plan açıklama raporları  07/02/2020 tarihinden itibaren 1(ay)  süre ile  Karabiga  Belediyesi  İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ