İLAN - Karabiga Revizyon+ ilave 1/5000 ölçekli Nazım imar planı,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği

Karabiga  Belediye Meclisinin 07/01/2021 tarihli 2021/10 sayılı kararı ile Karabiga  Revizyon+ İlave 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notlarının,  uygun görülmesine istinaden, 08/01/2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile   askıya çıkarılmış olup, 07.02.2021 tarih itibariyle askıdan indirilmiş  ve gelen itirazların 08.02.2021 tarih ve 2021/15 sayılı Meclis Kararı ile değerlendirilmesi neticesinde;  plan değişikliğine konu olan parseller ( meclis karar ekinde bulunan) ve değişen plan notlarına ilişkin; 22/02/2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Planlara  aşağıda bulunan alanlardan ulaşılabilmektedir.

      -  Karabiga  Belediyesi  İlan Panosunda,

      -  Karabiga Belediyesinin resmi internet adresinde (www.karabiga.bel.tr)

      -  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  e- plan otomasyon sistemi üzerinden temin edilebilir.

 Daha detaylı bilgi için Belediyemiz  Fen İşleri Servisine başvurulabilir.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ