231 ada 1 parsel ve 380 ada 72 parsele ilişkin İmar Plan değişikliği

Karabiga  Belediye Meclisinin 03/11/2023 tarihli 2023/58 sayılı kararı ile Karabiga  Revizyon+ İlave 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı, 1/1000   Uygulama İmar Planı içinde bulunan ulucami  mah. 231 ada 1 parsel ve  zeytinlik  mah. 380 ada 72   parsel nolu taşınmazlarda  imar plan değişikliğine ilişkin 10.11.2023 tarih itibariyle  30 gün askı süreci başlamıştır.

H18B06C3B - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.

H18B06C3C - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.

H18B07D4A - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ