PRİAPOS ANTİK KENTİ KORUMA AMÇLI İMAR PLANI

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, 3194 sayılı İmar Kanun’un  8 (b)  fıkrası gereğince, Karabiga  Belediye Meclisi 05/03/2021 tarihli 2021/17 sayılı kararı ile Priapos Antik Kentinin 2. ve 3. Derece arkeolojik  sit alanına ilişkin,  1/1000 ve 1/5000  ölçekli  Koruma Amaçlı İmar Uygulama Planı ve Nazım İmar Planı ile plan açıklama raporları  onanmıştır.

     Onaylı, Priapos Antik Kentinin 2. ve 3. Derece arkeolojik  sit alanına ilişkin,  1/1000 ve 1/5000  ölçekli  Koruma Amaçlı İmar Uygulama Planı ve Nazım İmar Planı ile plan açıklama raporları 07/05/2020 tarihinden itibaren 1(ay)  süre ile  Karabiga  Belediyesi  İlan Panosunda, e-plan otomasyon sisteminde de askıya çıkarılmıştır.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ