18. MADDE İMAR UYGULAMASI ASKI İLANI

3194 SAYILI İMAR KANUNU

18. MADDE  İMAR UYGULAMASI ASKI İLANI

               Belediyemiz Encümeninin 18.01.2022  tarih ve 2022-04  sayılı  kararı ile, Beldemiz Ulucami mahallesi, 803, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059 , 3060, 3061, 3062, 3063 ,3064, , 3066, 3071, 3072, 3073, 3089 ,3090, 3091,3092,3093,3110 ,4784 nolu parselleri  kapsayan  bölgede ,3194 sayılı İmar Kanunu’nun  18. Maddesine istinaden yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup,   aynı maddeye göre bir ay  süre ile askıya asılmıştır. Bahsi geçen yerdeki  parselasyon  planı ve dağıtım  cetvelleri ile ilgili  itirazları olanların  25.02.2022  tarihi   Cuma günü  mesai  saati  sonuna kadar  yapmaları gerekmektedir.

İMAR UYGULAMASI İNDİR

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ