Şeffaf Yönetim

KARABİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 • BELEDİYE MECLİSİ
 • BELEDİYE BAŞKANI
 • BELEDİYE ENCÜMENİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 • Meclis İşleri
 • Encümen İşleri
 • Personel İşleri
 • Sivil Savunma
 • Evlendirme İşleri
 • Yazışmalar,Dosyalamalar
 • Evrak Kayıtları

MALİ HİZMETLER  MÜDÜRLÜĞÜ

 • Emlak
 • Tahakkuk
 • Tahsilat

FEN İŞLERİ

 • Bayındırlık Hizmetleri
 • İmar Hizmetleri
 • Kanalizasyon
 • Su İşleri
 • Yol Yapım ve Onarım
 • Park ve Bahçeler

ZABITA MEMURLUĞU

 • İş Yeri Ruhsatı
 • Ulaşım
 • Oto Garaj
 • Haşere İle Mücadele
 • Temizlik Hizmetleri
 • İlan Memurluğu
 • Mezarlıklar

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ