3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulaması

   3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulaması ( Askı İlanı)

      Belediyemiz Encümeninin 08.03.2023  tarih ve 2023-19  sayılı  kararı ile Beldemiz Zeytinlik  mahallesi80 ada 1,2,3,4,5,6  ve 81 ada 1,2,3,4,5,6,7 nolu  parseller  ile  81 ada 8 parselin bir kısmındadüzenlemeye giren taşınmazın imar planı  konut lejantı alanında kalan kısmını kapsayan  alanda,

     3194 sayılı İmar Kanunu’nun  18. Maddesine istinaden yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup,09.03.2023-07.04.2023 tarihleri arasında bir ay  süre ile askıya asılmıştır. Bahsi geçen  yerdeki  parselasyon  planı ve dağıtım  cetvelleri ile ilgili  itirazları olanların 07.04.2023  tarihi   cuma günü  mesai  saati  sonuna kadar  yapmaları gerekmektedir.

           Sayın halkımıza duyurulur.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ