3194 SAYILI İMAR KANUNUN 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLANI

Belediyemiz Encümeninin 10.05.2024  tarih ve 2024-39  sayılı  kararı ile,

Zeytinlik mahallesi   95 ada 19 parsel, 134 ada 1 parsel, 136 ada 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34 parsel, 137 ada 4, 5, 9 parsel, 194 ada 1, 4, 5, 11  parsel, 449 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 parsel  nolu taşınmazların bulunduğu alanda,

     3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup,   aynı maddeye göre bir ay  süre ile askıya asılmıştır. Bahsi geçen  yerdeki  parselasyon  planı ve dağıtım  cetvelleri ile ilgili  itirazları olanların  13.06.2024  tarihi   perşembe günü  mesai  saati  sonuna kadar  yapmaları gerekmektedir.

           Sayın halkımıza duyurulur.

DURUM HARİTASI - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın... 

DÜZENLEME SINIRI - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın... 

KADASTRAL PLAN - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın...

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ