RÜZGAR ENERJİ SANTALİ ( T20) İMAR PLANI ASKI İLANI

Karabiga  Belediye Meclisinin 03/05/2024 tarihli 2024/21 sayılı kararı ile zeytinlik  mahallesi  367 ada 1 parsel nolu  Orman vasıflı taşınmaz üzerinde İçdaş   Çelik Enerji  Tersane ve Ulaşım San. A.Ş’ye ait mevcutta 19 adet  türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santrali alanına ilave olarak, Rüzgar Enerji Santrali(T20) amaçlı 1/5000  ölçekli Nazım imar Planı,1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı, açıklama raporlarıyla birlikte Karabiga Belediye Meclisince onaylanmıştır.

        Rüzgar Enerji Santrali (T20) ilişkin, 1/5000  ölçekli Nazım imar Planı,1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı ilişkin 15.05.2024 tarih itibariyle  30 gün askı süreci başlamıştır.

     - Karabiga  Belediyesi  İlan Panosunda,

      -Karabiga Belediyesinin resmi internet adresinde (www.karabiga.bel.tr)

      - Belediyemize ait sesli anons sisteminden  müteaddit defa ilan edilmesi ile,

      -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  e- plan otomasyon sistemi üzerinden,

 Askıya çıkarılmış olup,  itiraz edilmesi durumunda 13.06.2024  perşembe günü mesai saati sonuna kadar  Belediyemize iletilmesi  gerekmektedir.

      Sayın halkımıza duyurulur.

İçdaş_RES_T20_5000 - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın... 

RES_T20_1000_H18A05C3C - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın... 

T20_RES_UİP_Revizyonu_Raporu_ - Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın...

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ